برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1070)

فصل دوم: بررسی منابع2-1- بیماری بلایت باکتریایی گردو242-1-1- عامل بیماری Xanthomonas arboricola pv. juglandis252-2- ویژگی های جنس زانتوموناس262-3- روش های شناسایی جنس Xanthomonas282-3-1- صفات مورفولوژیکی282-3-2- صفات بیوشیمیایی282-4- روش های سرولوژیکی و مولکولی282-5- فیلوژنی جنس Xanthomonas29 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (1068)

2-5-5- مدل نیگل اسلک……………………………………………….642-5-6- مدل زهانگ………………………………………………………652-5-7- سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات………………………672-6- مروری بر مطالعات…………………………………………………………………68 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1065)

2-تفسیر قرآن با قرآن243-تفسیر قرآن با قرآن و روایات25فصل دوم: فضایل امیرالمؤمنین? واهل بیت? درآیات34گفتار اول: فضایل امیرالمؤمنین? در آیات351-آیات ولایت351-1-آیه ابلاغ351-1-1-تفسیر آیه ابلاغ در کتاب کشف الاسرار ونقد آن352-1-1-ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین? در تفاسیر شیعه413-1-1- ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1064)

3-14- روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………71 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها4-1- مقدمه 734-2- تحلیل های توصیفی744-2-1- جنس 74 4-2-2-سن744-2-3- وضیعت تاهل764-2-4- تعدادفرزندان درافرادمتاهل 774-2-5- میزان تحصیلات 784-2-6- وضیعت مسکن…………………………………………………………………………………………………………..794-2-7- محل تولدومحل سکونت فعلی………………………………………………………………………………………804-2-8- محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………….804-2-9- ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1062)

1-5 یادگیری علم توسط دختران جاهلی121-6 زن جاهلی و خودآرایی121-7 زن جاهلی در مراسم عزاداری131-8 اشعار زنان جاهلی در جنگ141-9 قانون ازدواج و طلاق141-9-1تأثیر طبقه اجتماعی بر ازدواجهای جاهلی161-9-2 شرایط اساسی ازدواج دختران جاهلی161-9-2-1 بکارت ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1060)

2-3-5-5- تحلیل خوشه ای312-3-5-6- روش وایکور312-4- بخش سوم: پیشنگاشتهها322-4-1- مطالعات انجام شده در ایران322-4-2-مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان372-5- بخش چهارم: چارچوب نظری43فصل سوم:……………………………………………………………………………………………………………………………………….44 روششناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….453-1- مقدمه463-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه463-2-1- موقعیت ادامه مطلب…